Wilt u een team inschrijven om deel te nemen aan de Rupelliga?

Dit kan gemakkelijk als u aan enkele voorwaarden voldoet.

  • De nieuwe ploeg moet minimaal tien spelers aansluiten. Daarnaast kan u ook niet-actieve spelers (trainers, dokters, …) aansluiten. Alle leden moeten wettelijke papieren (paspoort, verblijfsvergunning, …) kunnen voorleggen.
  • Er moet een bestuur van minimaal drie verschillende personen – allen minstens achttien jaar oud – aangeduid zijn. Deze drie personen moeten lid zijn van de club.
  • Er moet een contactpersoon zijn die minstens achttien jaar oud is. Deze persoon moet lid zijn van de club.
  • U moet over de nodige financiën beschikken om te kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld om te mogen starten bedraagt € 400,00. Voor één seizoen heb je minimaal duizend euro nodig (zonder mogelijke boetes, zonder een nieuwe uitrusting waar je zelf voor moet zorgen, …).

Vul het licentieformulier in dat je hier kan downloaden.

Voor meer info kan u contact opnemen met het bestuur van de Rupelliga. Op deze manier kan u verdere inlichtingen aanvragen. Wij helpen u graag op weg!

Wilt u een speler aansluiten?

Om lid te worden van een bestaande club, moet de nieuwe speler een licentieaanvraag invullen. Samen met een kopie van de speler zijn identiteitskaart bezorgt de clubverantwoordelijke de licentieaanvraag aan het bestuur van de Rupelliga.

Na een viertal dagen is de speler speelgerechtigd. De speler kan wel pas deelnemen aan wedstrijden als zijn naam op de nieuwe licentielijst staat! Het opstellen van een speler die niet is ingeschreven, zal de desbetreffende club op een zware boete én forfait-nederlaag komen te staan.

Als een speler de overstap maakt van een andere club, moeten er transferpapieren ingevuld worden. De clubverantwoordelijke van de speler zijn huidige én nieuwe club moet de transferdocumenten ondertekenen. Een transfer buiten het seizoen kan door niemand geweigerd worden. Tijdens het seizoen moeten de drie betrokken partijen hun akkoord geven vooraleer de transfer kan doorgaan.

Voor meer info kan u contact opnemen met het bestuur van de Rupelliga. Op deze manier kan u ook de nodige documenten en inlichtingen aanvragen.